فرصت های شغلی

هیتال مارکت از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به تیم مپناست. کار در کنار افراد باانگیزه، متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی است.

شما برای پیوستن به ما، می‌توانید به جدولِ فرصت­های شغلی که در همین بخش قرار دارد، مراجعه نمائید و چنانچه خود را واجد شرایطِ ارسالِ درخواست کار می‌دانید، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف در هیتال مارکت با شما تماس گرفته خواهد شد.
 

فرآیند جذب در شرکت هیتال مارکت

استخدام در هیتال مارکت ، بر اساس فرآیندی صورت می‌گیرد که مراحل آن عبارتند از:


1- دریافت و نگهداری و رزومه در بانک اطلاعاتی                                  5- کانون ارزیابی

2- ارزیابی اولیه شرایط احراز                                                                       6- کمیته پذیرش

3 – مصاحبه تخصصی                                                                                     7- تایید نهایی

4 – ارزیابی تلفنی                                                                                          8- مراحل استخدام                                            


  • هیتال مارکت
  • خرید کارت شارژ اینترنتی
  • 3
  • 4
  • 8
  • 6
  • 8